Elevrådet afholder møde ca 1 gang om måneden i spisefrikvarteret, hvor der diskuteres ting, der vedrører elevernes dagligdag på skolen. Eksempler kunne være: sociale aktiviteter, arbejdsmiljø på skolen osv. Elevrådet vælger repræsentanter til en lang række af skolens udvalg og til skolens bestyrelse.

Alle, der har lyst, kan være med i elevrådet. Elevrådet er repræsenteret i skolens bestyrelse med 2 repræsentanter.

I skoleåret 2018/19 er formandskabet delt mellem Nynne Christine Reitzel 3.i og Marie Scherrebeck Langballe 3i. Kontakt dem, hvis du vil vide mere om elevrådets arbejde

Der indkaldes til møde i Elevrådet via Lectio.

Elevindflydelse

Det er skolens opfattelse, at elevernes følelse af medansvar og deres mulighed for medindflydelse er gensidige forudsætninger. Det er ligeledes skolens opfattelse, at elevernes aktive medvirken i beslutningsprocessen er til gavn såvel for skolen som helhed som for eleverne selv.

Udover elevernes indflydelse på, og medansvar for, undervisningen har de også indflydelse på skolens øvrige liv og organisering.