Bestyrelsens medlemmer

Eksterne medlemmer 

 • Autoforhandler Niels Ebdrup, Kærsangervej 76, 4300 Holbæk, repræsentant for erhvervslivet
 • Skoleleder Knud Erik Schack Korsbjerg, Stenhus Kostskole, Stenhusvej 20 A, 4300 Holbæk, udpeget af Stenhus Kostskole
 • Skoleleder Bo Pedersen, Skovvejens Skole, Gl. Skovvej 150 B, 4420 Regstrup, udpeget af skolelederne i Holbæk Kommune
 • Kommunalbestyrelsesmedlem Steen Klink, udpeget af kommunalbestyrelserne i regionen
 • Uddannelseschef Maria Volf Lindhardt, RUC Roskilde, Aboretvej 1, 4000 Roskilde, repræsentant for de videregående uddannelser

Medarbejderrepræsentanter

 • Lisbeth Weise, Møllehaven 7, 4300 Holbæk
 • Nicholas Falck Lund, Skt. Jørgensvej 4, 4000 Roskilde

Elevrepræsentanter

 • Josephine Læsøe (3a)
 • Marie-Louise Olsen (3e) (med stemmeret) 

Rektor

 • Per Farbøl, Stenhus Gymnasium, Stenhusvej 20, 4300 Holbæk

Mødedatoer for 2021

 • Mandag 22. marts kl. 18.00
 • Onsdag 26. maj kl. 18.00
 • Tirsdag 28. september kl. 18.00
 • Torsdag 9. december kl. 18.00