Bestyrelsens medlemmer

Eksterne medlemmer 

  • Autoforhandler Niels Ebdrup, Kærsangervej 76, 4300 Holbæk, repræsentant for erhvervslivet
  • Skoleleder Knud Erik Schack Madsen, Stenhus Kostskole, Stenhusvej 20 A, 4300 Holbæk, udpeget af Stenhus Kostskole
  • Skoleleder Bo Pedersen, Skovvejens Skole, Gl. Skovvej 150 B, 4420 Regstrup, udpeget af skolelederne i Holbæk Kommune
  • Kommunalbestyrelsesmedlem John Harpøth, Tåstrupvej 198, 4370 St. Merløse, udpeget af kommunalbestyrelserne i regionen
  • Uddannelseschef Maria Volf Lindhardt, RUC Roskilde, Aboretvej 1, 4000 Roskilde, repræsentant for de videregående uddannelser

Medarbejderrepræsentanter

  • Lisbeth Weise, Møllehaven 7, 4300 Holbæk
  • Nicholas Falck Lund, Skt. Jørgensvej 4, 4000 Roskilde

Elevrepræsentanter

Rektor

  • Per Farbøl, Stenhus Gymnasium, Stenhusvej 20, 4300 Holbæk

 

Mødedatoer for 2019

• Onsdag d. 20. marts 2019
• Tirsdag d. 28. maj 2019
• Tirsdag d. 24. september 2019
• Torsdag d. 5. december 2019