Lønsamarbejdet har i forbindelse med nye ferielov udarbejdet én orienteringsskrivelse til medarbejderne og én informationsskrivelse til arbejdsgiveren. Informationsskrivelsen indeholder en række informationer om bl.a. problemstillinger og valg, I skal træffe ved overgangen til den nye ferielov – det er derfor vigtigt, at I som arbejdsgiver forholder jer til begge.

Orienterings- og informationsskrivelsen er lavet ud fra hver af følgende normperioder; 1. august til 31. juli, 1. juni til 31. maj og 1. januar til 31. december. Herudover er der også lavet en orienterings- og informationsskrivelse til medarbejdere der normalt kun holder 15 dages ferie i juli/august måned (TAP-personalet).

Orienteringsskrivelsen til medarbejderne indeholder en række udsagn markeret med gult – her skal I tilrette i forhold til jeres navn og hvordan det er/skal være hos jer - og så skal den gule markering selvfølgelig fjernes/slettes efterfølgende. Der er også en række udsagn med blå skrifttype, det er information til Jer – og skal også slettes, når den er læst og I har forholdt jer til det.

Lønsamarbejdet har i skrivelserne arbejdet med 4 eksempler på et fremtidigt feriemønster, hvis I ikke vælger et af de valgte eksempler, skal I selvfølgelig selv tilrette skrivelserne, efter det I vælger.

Hvis I har spørgsmål til materialet er i velkomne til at kontakte; Mette Kathrine Millard på mkm@stenhus-gym.dk eller telefon: 5940 0939.