Alle elever i 8 klasse skal i et intro-forløb mens alle i 10. klasse skal i brobygning, og det kan f.eks. være på Stenhus Gymnasium. Formålet er at give dig et indtryk af, hvordan hverdagen former sig på STX og HF.

Intro-forløbet varer 1 dag. Brobygningsforløbet varer en uge – fra mandag til og med fredag. For efterskoler er forløbet dog enten mandag-tirsdag eller onsdag-fredag.

Du vil få undervisning i flere forskellige gymnasiale fag, og du skal huske at medbringe papir, penalhus, lineal, passer og lommeregner.

Praktisk information

Første dag møder du kl. 8.15, og du vil blive modtaget af en studievejleder lige indenfor hovedindgangen. Du får et skema i vores administrative system Lectio specielt oprettet til brobygningselever eller introelever.

Du kan medbringe madpakke, men der er også en kantine, hvor du kan købe mad og drikke.

Her kan du se kantinens åbningstid, udbud og priser. Spisefrikvarteret er fra kl. 11.20-11.50. Se mere om ringetider her.

Find vej

Der går busser til skolen og tog til trinbrættet Stenhusvej, som ligger i gå-afstand til skolen. Læs mere om, hvordan du finder vej.

Syg?

Hvis du skulle være så uheldig at blive syg, skal du så hurtigt som muligt melde det til din skole, så vi kan få besked om dit fravær.

Brobygning 2018/19

På Stenhus har vi i skoleåret 2018/19 brobygningselever i uge 41 for 9. klasse og i uge 43-44 samt uge 46-48 for 10. klasse. Skema for brobygningselever ligger i Lectio (under hold = BRO) og det hold, du går på, vil enten være BRO1 eller BRO2.

Intro 2018/19

Vi har i dette skoleår intro-hold for 8.klasser fra uge 9 til uge 15 samt uge 17. Skema for intro-elever ligger i Lectio (under hold = INTRO) og det hold, du går på, er enten INTRO1 eller INTRO2.

Kontakt

Kontaktpersoner i forhold til brobygnings- og introforløb er Trine Uglebjerg tu@stenhus-gym.dk og Hanne Jensen hj@stenhus-gym.dk