Åbent Hus 2021

Åbent Hus 2021 afholdes 25. januar 2021 og Åbent Hus - mini! afholdes 6. februar 2021. På grund af Corona-situationen er det dog endnu uklart under hvilke former, vi kan afholde Åbent Hus. Vi annoncerer de nærmere planer på hjemmesiden, men reserver allerede nu datoerne :-)

Åbent Hus 2020

Vi holdt Åbent Hus mandag den 27. januar 2020 kl. 19.30-21 for alle interesserede  - både for de unge, der snart skal vælge uddannelse og for deres forældre. Arrangementet var rigtigt godt besøgt, idet omkring 550 personer lagde vejen forbi.

Aftenens program indledtes med velkomst af rektor Per Farbøl samt et par flotte musiknumre fra teaterkoncerten $even$ins, der havde haft premiere i weekenden inden. Efter endnu et par ord fra rektor fulgt at en opfordring om at benytte sig af chancen for en rundvisning ved aftenenes elev-guider, var der åbent i standene rundt om på skolen. 

Cirka 80 ansatte og omkring 160 elever deltog og havde travlt med at informere om vores 3 uddannelser: STX, HF og den internationale IB-uddannelse - samt om fag, studieretninger, fagpakker, Sports College, Drama College og dagligdagen på Stenhus! Der var åbent til både klasseværelser og faglokaler m.m., så der var rig muligheder for at få et grundigt kig på skolens fysiske rammer.

Skolens altid hjælpsomme lektiehjælpere bød på kaffe/the og kage for enden af 100 meter-gangen, hvor også elevernes frivillige aktiviteter som Klima-klubben, Politisk Samling, Operation Dagsværk, SEF (elevernes festudvalg) samt elevrådet holdt til.

Åbent Hus - mini!

I forbindelse med Try-out for Sports College åbnede skolen igen dørene til et "Åbent Hus - mini!" lørdag den 22. februar 2020 fra kl. 12 til kl. 14.

Der var også ved dette arrangement mulighed for information om vores 3 uddannelsesretninger STX, HF og Pre-IB/IB, samt for at få en rundvisning af vore dygtige elevguider, men der var dog ikke aktivitet i diverse faglokaler m.m.

Åbent Hus - mini! var for dig, der skulle til Try-out på Sports College, går på efterskole eller af anden årsag ikke havde mulighed for at besøge os til det ordinære Åbent Hus-arrangement - eller måske havde du bare endnu flere spørgsmål?

Folder 2021/20

Download vores folder 2021/22 med information om STX, HF og IB ved start i august 2020. Folderen udleveres desuden ved Åbent Hus og ved Åbent Hus - mini!