SSO

I 4. semester er der afsat en uge til at skal skrive en SSO på 10-15 sider. Du kan vælge at skrive opgaven i dine A- og B-niveaufag, og du vælger selv det overordnede tema for opgaven.

Opgaven skal afleveres den sidste dag inden påskeferien.

Skrives opgaven i ét fag, skal du enten følge undervisningen eller have aflagt prøve i faget på mindst B-niveau.

Skrives opgaven i flere fag, skal du følge eller have aflagt prøve i fagene, hvoraf mindst ét skal være på B-niveau. Faglæreren formulerer opgaven efter samtale med eleven.