Eleverne på Holbæk Drama College har max. 10 timers undervisning og aktiviteter pr. uge i gennemsnit uden for skoletiden. Undervisningen på Holbæk Drama College ligger i perioden medio august til medio april. I løbet af de 3 år vil vi arbejde med en udvikling og progression i jeres kunstneriske og faglige udvikling, og målet er, at I er godt forberedt til jeres videre uddannelse, hvad enten det er inden for scenekunsten, eller scenekunsten er en del af din uddannelse som f.eks. lærer, pædagog m.v.

Hver enkelt elev følges af flere mentorer, der vejleder eleven fagligt og personligt. Efter hvert modul holder en årgangsmentor samtale med eleverne på baggrund deres arbejdsdemonstration/visning, hvor arbejdet, den enkeltes udvikling og studieaktiviteten i den forløbne periode evalueres i fællesskab. Her aftales også de personlige fokusområder for den kommende periode.

Ved fuldførelsen af HDC modtager hver elev et bevis på gennemført kurset.

Undervisningens indhold

Som elev på Holbæk Drama College modtager du undervisning af professionelle scenekunstnere i nogle gennemgående fagområder:

Skuespillerens værksted

Her får du grundlæggende undervisning i skuespillerens teknikker. Det vil give dig forståelse af krop og rum, stemme og tekst, maske og figur. Og så bliver du introduceret til nogle af de klassiske mestre som Stanislavskij og Brecht, men også en række andre skuespilteknikker.

Iscenesættelse og forestillinger

Udover små visninger efter hvert forløb, skal du også deltage i Holbæk Drama College-iscenesættelser. På andet år spiller du med i en børne- eller ungdomsteaterforestilling produceret af Teatret Fair Play, der turnerer rundt i Holbæk Kommune i en uge. Som afgangselev på tredje år, deltager du blandt andet i Holbæk Teaters sommerforestilling.

Sang og dans

I løbet af de tre år kommer du til at arbejde med både sang og dans som en del af skuespillerens værktøjskasse. I sang arbejder vi som udgangspunkt med korsang, men også solo-sang for udvalgte elever med talent for sang. I dans introduceres til at arbejde med krop og bevægelse som udtryksform

Masterclass og vejledning

På 3. år lægges fokus på at søge videre i uddannelse efter gymnasiet og den studieforberedende undervisning på Holbæk Drama College. Derfor vil der være en række vejledningsaktiviteter og "Masterclasses", hvor eleverne dels bliver præsenteret for hele bredden af scenekunstneriske og beslægtede uddannelser, men også stifter bekendtskab med en række personer, der på forskellig måde arbejder professionelt med det scenekunstneriske element. Det kan være skuespillere, musicalperformere, sangere, undervisere i scenekunstneriske fag, lærere, pædagoger og andre, som arbejder inden for det scenekunstneriske område.

Øvrigt indhold

Udover undervisning tager vi på studietur én gang årligt, hvor du får mulighed for at møde andre unge talenter og professionelle scenekunstnere. Desuden deltager vi hvert år på Aprilfestival, der er en årligt tilbagevendende børne- og ungdomsteaterfestival i Danmark.