Visionen - Den grundlæggende ide

At skabe en bro: At træffe livsbeslutninger bliver ofte associeret med skilleveje, hvor et valg opfattes som et vendepunkt.

Det overordnede mål for Holbæk Drama College (HDC) er at skabe en bro i denne beslutningsproces.

Denne bro skaber mulighed for at den enkelte unge kan træffe beslutninger på et kvalificeret grundlag ud fra såvel teori som praktisk arbejde.

  • En bro mellem barndom og voksen
  • En bro mellem tanke og handling
  • En bro mellem muligheden og realiseringen

Mål


Målet er, at otte unge pr. årgang udvikler deres scenekunstneriske talenter samtidig med, at de tager en ungdomsuddannelse med dramatik på B-niveau. HDC skal på sigt kunne tiltrække unge talenter fra hele landet. Det er målsætningen:

At give eleven kulturelle kompetencer, forstået som kultur i bred betydning af ordet, som en grundlæggende del af det sociale og offentlige liv.

At eleven udvikler sin forståelse for samfund, kunst, kultur og egen identitet ved at deltage og fortolke kulturen i sine omgivelser og derigennem udvikle evne til at deltage med selvtillid som medborger i kulturlivet.

At eleven gennem praktisk og personligt arbejde får kendskab til skuespillets psyko-fysiske proces i samspil med andre.

At øge elevens bevidsthed om eget kunstnerisk potentiale.

Gennem bevidste beslutninger om deltagelse i kulturlivet, forankret i lokalområdet, at udvikle evnen til at vælge det liv den enkelte ønsker at leve.

Partnere

Holbæk Drama College (HDC) er et partnerskab mellem Holbæk Teater, Teatret Fair Play og Stenhus Gymnasium.

HDC udbyder Scenisk Grundkursus (SGK), som er et 3-årigt scenisk kursusforløb, hvor eleven får mulighed for at udvikle sit talent for drama, skuespil og formidling i samspil med et professionelt scenekunstnerisk miljø. SGK tages sideløbende med elevens ungdomsuddannelse på Stenhus Gymnasium.

Ønsket om at etablere et professionelt scenekunsttilbud i Holbæk Kommune, for unge under 25 år, har været fire år undervejs. I 2014 er samarbejdet blevet realiseret med 7 elever på HDC's første årgang.

Formålet med HDC er at udvikle et kursusforløb, og senere uddannelse, der udvikler unges talent for dramatik, skuespil og formidling i et eksperimenterende og professionelt kunstnerisk miljø. Det skal forberede og inspirere fremtidens aktører indenfor oplevelsesøkonomi såvel nationalt som internationalt.

HDC udfylder tomrummet mellem amatørteater og professionelt teater for de unge. Kursusforløbet giver de unge mulighed for, gennem praktisk og teoretisk arbejde, at kvalificere beslutningsgrundlaget for deres videre karrierevalg.

Det er intentionen, at HDC på sigt skal kunne tiltrække unge talenter fra hele landet, som har en særlig interesse og talent for at arbejde med scenekunst i et professionelt miljø. Og som forpligter sig både til personlig udvikling og til fællesskabet. HDC understøtter et sammenhængende teatermiljø, og skaber grundlag for et ungt scenekunstmiljø med et internationalt perspektiv i Holbæk.

Kontakt Holbæk Drama College

Koordinator for Holbæk Drama College er Malou Louise Lindblom. Da Malou er på barsel i skoleåret 2020-21 er det istedet Lotte Thulstrup du skal kontakte, hvis du vil vide mere, på lt@stenhus-gym.dk eller mobil 28 45 83 18.