Fra 9. eller 10. klasse

Hvis du er interesseret i at blive elev på Stenhus Gymnasium & HF, skal du søge optagelse via din skole og din uddannelsesvejleder. Ansøgningsfristen er altid den 1. marts.

Optagelsen sker elektronisk via optagelse.dk, og dine forældre skal skrive under med digital signatur eller NemId. Vil du vide mere om optagelsesproceduren, skal du kontakte din uddannelsesvejleder.

Sports College

Ønsker du optagelse på Stenhus Basketball College, Badminton College, Fodbold College, Tennis College eller Håndbold College, skal du være opmærksom på det særlige ansøgningsskema, der skal bruges. Fristen for ansøgning til skoleåret 2019-20 var 27. januar 2019. Efter 27. januar er det stadig muligt løbende at søge ind, såfremt der er ledige pladser. Kontakt den pågældende træner.

Du skal også søge optagelse via optagelse.dk inden 1. marts, selv om du har søgt optagelse på en af skolens Sports College discipliner.

Drama College

Du skal udfylde og sende ansøgningsskema inkl. bilag til koordinator Henrik Mosbæk på hmo@stenhus-gym.dk eller sende pr. post til Holbæk Drama College, C/O Teatret Fair Play, Borchsvej 3, 4300 Holbæk. Ansøgningsfristen for elever, der ønsker svar før 1. marts 2019 er 30. januar. Efter 30. januar er det stadig muligt løbende at søge ind, såfremt der er ledige pladser. Ring til koordinator på 28 45 83 18 og hør, om der er ledige pladser.

Holbæk Drama College inviterer til Optagelsesprøve 1 lørdag 2. februar 2019 kl. 11.00 på Holbæk Teater. Ansøgere skal fremføre et stykke skuespil-tekst på ca. 1 - 2 minutter, og synge en sang med dansk tekst. Det er muligt at få akkompagnement til sangen via sin mobiltelefon, eget medbragt instrument, eller klaver, som står i Prøvesalen, hvor optagelsesprøven foregår.

Du skal også søge optagelse via optagelse.dk inden 1. marts, selv om du har søgt optagelse på Drama College.

Pre-IB & IB

Ved ansøgning til Pre-IB og IB skal benyttet et særligt ansøgningsskema - se mere her. Ansøgere fra det danske uddannelsessystem skal desuden ansøge via optagelse.dk. Ansøgningsfristen er 1. marts.

Såfremt man ikke optages på Pre-IB eller IB, videresendes ansøgningen automatisk til den skole, man har ønsket som næste prioritet, dvs. du bliver behandlet på lige fod med alle andre ansøgere til de danske ungdomsuddannelser.

Optagelseskrav og optagelsesprøve

Efter gymnasiereformen gælder nye vilkår for optagelse på STX og HF. Reglerne er fastsat i "Lov om gymnasiale uddannelser", vedtaget 27. december 2016. Se boksen i højre side for mere info om optagelseskrav og om, hvorvidt du skal til optagelsesprøve.

Hvis du ikke går i skole

Er du ikke skolesøgende i foråret i det år, du ønsker at starter (f.eks. pga. udlandsophold), skal du gå ind på optagelse.dk og sende din ansøgning. Ansøgningsfristen er 1. marts. Søger du ind på STX skal du til optagelsesprøve. Søger du ind på HF skal du til en optagelsessamtale.

Ansøgning EFTER ansøgningsfristens udløb

Søger du optagelse efter den 1. marts er du ikke garanteret optagelse, men vil skulle til optagelsesprøve.

Hvornår får jeg besked om optagelse?

Hvis du søger optagelse på en gymnasial uddannelse lige efter din 9. eller 10. klasse, er ansøgningsfristen 1. marts det pågældende år. Hvis du søger ind indenfor fristen, vil du inden 1. maj få svar på, hvilken institution, du har fået reserveret plads på.

Nærmere information om skolestart og hvilken klasse, du skal starte i, udsendes umiddelbart inden sommerferien. Brevene kommer kun i din e-Boks.

Fordeling af elever

På Region Sjællands hjemmeside: Fakta om fordeling af ansøgere kan du læse mere om, hvilke kriterier, der lægges til grund, når der er behov for at fordele elever mellem gymnasierne.

Transporttiden indgår i disse kriterier, læs her hvordan din transporttid vurderes.

Ønsker du at klage over afgørelsen, kan du her læse klagevejledningen.

Databeskyttelse og optagelse

Når du søger optagelse på Stenhus Gymnasium får vi adgang til dine personlige data som led i behandling af din ansøgning. Du kan læse mere om, hvordan dine data behandles i dokumentet:

Orientering om behandling af personoplysninger i forbindelse med ansøgning om optagelse