Kontakt   |   English    |   Udskriv    |   Læs op   |   A-Å   |   Lectio

Du er her: Forside > Undervisning > HF : opbygning

HF er en gymnasial ungdomsuddannelse

HF er en gymnasial uddannelse på linje med de 3 øvrige gymnasiale ungdomsuddannelser: Den almene studentereksamen (STX), Højere teknisk eksamen (HTX) og Højere handelseksamen (HHX).

HF er adgangsgivende til de videregående uddannelser
Det betyder at du med en hf-eksamen har mulighed for at læse videre ved en lang række uddannelsesinstitutioner, som f.eks. universiteter, Handelshøjskolen, lærerseminarier, pædagogseminarier, sygeplejeskoler, fysioterapeutskoler, laborantskoler og mange andre.

De fleste hf'ere vælger at tage en mellemlang videregående uddannelse. Langt de fleste kommer i gang med en uddannelse umiddelbart efter eller et par år efter en hf-eksamen.

HF varer 2 år med mulighed for supplering
Hf er den eneste gymnasiale ungdomsuddannelse, der kan tages på 2 år.
Nogle videregående uddannelser (f.eks. uddannelserne til ingeniør og læge) kræver at den adgangsgivende eksamen skal indeholde fag på bestemte niveauer. Hvis du ikke har disse krævede niveauer i din hf-eksamen, kan du efter eksamen følge suppleringskurser i disse fag. Det vil typisk være A og B-niveauer i matematik, fysik, kemi og engelsk. Hf indeholder kun obligatorisk A-niveau i dansk, men der er også mulighed for A-niveau i engelsk (valgfag).

Kravene, hvis du kommer direkte fra 10. klasse
Du skal have fulgt undervisningen i 10. klasse og aflagt 10. klasse-prøve i dansk, matematik og engelsk både mundtligt og skriftligt. Du skal have aflagt folkeskolens afgangsprøve i fysik-kemi, biologi og geografi eller folkeskolens 10. klasse-prøve i fysik-kemi. Du skal have aflagt folkeskolens afgangsprøve eller folkeskolens 10. klasse-prøve i tysk eller fransk.

Kravene, hvis du IKKE kommer direkte fra 10. klasse
Hvis du ikke kommer direkte fra 10. klasse skal du have en uddannelsesplan. Uddannelsesplanen laves i samarbejde med Ungdommens Uddannelsesvejledning. Du vil blive indkaldt til en samtale med en studievejleder, der så på baggrund af samtalen og din faglige baggrund vurderer, om du kan optages. HF kan tages umiddelbart efter 10 klasse eller senere.

HF indeholder en række almene fag
Uddannelsen består af en række obligatoriske fællesfag og en fri kombination af 2-3 valgfag. Det eneste fag du skal vælge samtidig med din tilmelding er det praktisk/musiske fag.

Elever i auditoriet

Obligatoriske fag
Nogle af de obligatoriske fag er grupperet med henblik på tværfagligt samarbejde: historie, religion og samfundsfag danner en kultur- og samfundsfagsgruppe, og biologi, geografi og kemi udgør en naturvidenskabelig faggruppe. Alle fagene er på c-niveau.

Derudover skal du have dansk (A-niveau), engelsk (B-niveau), matematik (C-niveau), idræt (C-niveau) og et praktisk/musisk fag (C-niveau). Du kan vælge mellem billedkunst, dramatik, mediefag og musik.

Praktisk/musiske fag
I billedkunst arbejder vi både teoretisk og praktisk, men det er ikke et krav, at du kan tegne eller male; interesse og motivation rækker. Vi arbejder med kunst, arkitektur og kunsthistorie. Vi analyserer forskellige former for kunst, både ældre og helt moderne værker, f. eks. malerier, skulpturer, installationer, bygningsværker og videokunst. Eksempler på emner er politisk kunst, boligformer gennem tiden og menneskekroppen. It er en del af faget, og vi arbejder både med billedbehandlingsprogrammer, internettet og power point.

Dramatik består af tre dele. For det første vil vi skabe og spille dramatik. Vi arbejder med skuespil, instruktion eller scenografi, lyd, lys og kostumer. For det andet lærer du at iagttage og vurdere både de små spil holdet selv skaber og professionelle forestillinger vi ser udenfor skoletid. Den tredje del er teaterhistorie og teori. Vi skal fordybe os i to teaterhistoriske perioder, f.eks. naturalismen, og arbejde med dramaturgiske modeller.

Mediefag beskæftiger sig med film og tv. Vi studerer filmhistorie og filmgenrer, og lærer i shot to shot-analyser om de filmsproglige virkemidler: kameraarbejde, klipning og lyd. Et filmtema studeres grundigt. Desuden studerer vi tv-historie og tv-genrer, bl.a. faktion - blandingen mellem fakta og fiktion. Også et tv-emne studeres over nogle uger. Det praktiske arbejde foregår i grupper. Grupperne laver små optageøvelser med videokamera, som siden redigeres. Senere i forløbet produceres en kort film.

I musik lærer du om musik fra nær og fjern og fra forskellige perioder. Du synger og spiller selv, og arbejder her specielt med stemmen og basal teknik på trommer, bas, klaver og guitar. Du behøver ikke at kunne spille et instrument. Lyst til at spille og synge er det vigtigste. Teknologi indgår i musik på mange måder. Du kan f.eks. indspille din egen CD, lære at skrive flotte noder, træne hørelære eller spille flotklingende numre v.h.a sequencere.

Du skal til eksamen i kunstneriske fag på Hf.

Valgfag
Du vælger først dine valgfag nogle måneder inden udløbet af 1. hf, og forinden valget får du en grundig orientering om fagene af faglærerne. Du skal vælge enten 2 B-niveaufag eller 1 B-niveau og 2 C-niveaufag.

A-niveau: Du kan vælge at opgradere engelsk til A-niveau.

B-niveau: Billedkunst, biologi, dramatik, filosofi, fransk begynder, geografi, idræt, kemi, matematik, mediefag, musik, psykologi, religion, samfundsfag, spansk begynder, tyrkisk begynder og tysk fortsætter.

C-niveau: Billedkunst, dramatik, erhvervsøkonomi, filosofi, fransk fortsætter, fysik, mediefag, musik, oldtidskundskab, psykologi, tysk fortsætter og retorik.

HF kombinerer teori med praksis
Undervisningen tager hovedsageligt afsæt i konkrete og virkelighedsnære problemstillinger. Der lægges vægt på at praktisk arbejde, som feltarbejde og andet eksperimentelt arbejde, knyttes sammen med det teoretiske stof.

Undervisningen veksler mellem forskellige undervisningsformer, herunder klasseundervisning og projektarbejde.

I uddannelsen indgår både i 1. og 2. hf projektperioder.
I 3. semester er der afsat en uge til at du skal skrive en større skriftlig opgave. Du kan vælge at skrive opgaven inden for en række fag, og du vælger selv det overordnede tema. Den større skriftlige opgave tæller med på dit eksamensbevis.

HF lærer dig gode studievaner
De første 4 uger er en introduktionsperiode. Her får du en undervisning, der lægger vægt på at alle får et godt fagligt udgangspunkt for uddannelsesforløbet.

Er der nogle områder, hvor du trænger til at blive ajourført har du muligheden i denne periode.

 

Studievaner

Efter introduktionsperioden opstiller du din egen studieprofil, der er en plan, der skal hjælpe dig til at blive bedre til at studere. Dine mål og dine overvejelser om at nå dine studiemæssge mål noteres i din personlige studiebog, der løbende ajourføres.

HF og karakterer
Du får løbende igennem uddannelsen råd, støtte og evaluering af dine lærere og din tutor. Fra 2012 har Stenhus Gymnasium & HF besluttet at give vejledende standpunktskarakterer i november og i marts. Disse tæller ikke med i din eksamen, men er udelukkende vejledende.

Du skal til eksamen i alle fag, bortset fra obligatorisk idræt. Karaktererne til eksamen gives individuelt. Du får også karakter for den større skriftlige opgave i 3. semester.

Hvad kan jeg blive?
Det er jo altid rart at vide, hvad man kan bruge uddannelsen til! På Adgangskortet kan du se, hvilke fag og hvilket niveau i fagene, du skal have for at kunne blive optaget på forskellige uddannelser. Start med at vælge HF og vælg derefter, hvilket niveau, du afslutter fagene på.

Lovgrundlag HF
Her finder du Lovbekendtgørelsen om HF også kaldet HF-loven, og HF-bekendtgørelsen med blandt andet kravene for hvert enkelt fag.

30-06-2015

e-mail til: kontakt@stenhus-gym.dk | SE 29554188 | EAN 5798000558212 | UVM 315014
© Stenhus Gymnasium og HF 2008 | Stenhusvej 20, 4300 Holbæk | tel. 59436465 | Om hjemmesiden