Kontakt   |   English    |   Udskriv    |   Læs op   |   A-Å   |   Lectio

Du er her: Forside > Undervisning > Fagene : Religion

Religion

Gymnasiet

  • Religion er et fag alle skal have, når de går i gymnasiet.

  • Timerne er placeret i 2.g. med 3 timer om ugen.

  • Der er mulighed for at vælge faget på B-niveau i 3.g.

Hf

  • Religion indgår i en obligatorisk faggruppe - der hedder kultur- og samfundsfaggruppen - sammen med fagene historie og samfundsfag. Det betyder at fagene arbejder tværfagligt i perioder og til andre tider arbejder som selvstændige fag.

  • Faggruppen har tilsammen 4 undervisningstimer i 1. og 2. semester og 8 timer i 3. og 4. semester.

  • Religion kan vælges på B-niveau i 2. HF.

HVAD ER FORMÅLET MED RELIGIONSFAGET?

Gymnasiet

Religiøse ideer indgår som baggrund for de fleste menneskers holdninger - uanset om man opfatter sig selv som religiøs eller ej. Religion er en del af kulturen - nu som før i tiden. Ved at få viden om og forståelse for religioner kan man indse hvilken betydning de har og har haft for idehistorie og identitetsdannelse. Ikke-religiøse virkelighedsopfattelser inddrages også.

Hf

Ved at få viden om og forståelse for religionerne, kan man sætte sig ind i den betydning, de har haft og har for det enkelte individ, for grupper og for samfundet. På den måde skabes et fundament for selvstændig stillingtagen og aktiv deltagelse i et moderne, flerkulturelt og demokratisk samfund.

HVILKE EMNER ARBEJDER MAN MED I RELIGION?

Gymnasiet og Hf

  • Kristendom Hvordan opstod den? Hvordan udviklede den sig? Hvilken betydning har den haft for den enkelte og for samfundet igennem historien? Har den ideer tilfælles med andre religioner? Hvilke etiske synspunkter ligger i kristendommen?

  • For at få svar på disse og mange flere spørgsmål arbejder vi med tekster fra bibelen, med moderne tekster om kristne synspunkter, med religionskritiske tekster, med informationer fra Internettet, opslagsværker, billedstof og meget mere.

  • Islam samt endnu en verdensreligion gennemgås på tilsvarende vis.

  • Et emne af etisk eller religionsfilosofisk art eller en selvvalgt religion.

HVORDAN ARBEJDER MAN I RELIGION?


Både i gymnasiet og på HF foregår undervisningen som en vekslen mellem lærerstyret klasseundervisning og forskellige former for gruppearbejde. Også mere selvstændige projekter er en velegnet arbejdsform - især i slutningen af forløbet. Desuden ekskursioner og feltarbejde for at undersøge religiøse bygninger eller besøge religiøse grupper.

Religion er meget velegnet til samarbejde med andre fag. I HF samarbejdes specielt med samfundsfag og historie. Det kan man også gøre i gymnasiet, men her er oldtidskundskab også et oplagt samarbejdsfag.

EKSAMEN

Gymnasiet

Man får en ukendt tekst indenfor et af de emner, der er gennemgået i årets løb. Efter forberedelsestid foregår eksaminationen som en samtale mellem elev og lærer.

Hf

Der afholdes en mundtlig prøve i faggruppen - altså sammen med fagene historie og samfundsfag. Prøven er mundtlig. Eleven skal forklare om et fra undervisningen kendt tema. Der udleveres 4- 6 sider bilagsmateriale. Eleven udarbejder i forberedelsestiden et skriftligt oplæg, der fremlægges under eksaminationen.

25-05-2009

e-mail til: kontakt@stenhus-gym.dk | SE 29554188 | EAN 5798000558212 | UVM 315014
© Stenhus Gymnasium og HF 2008 | Stenhusvej 20, 4300 Holbæk | tel. 59436465 | Om hjemmesiden