Kontakt   |   English    |   Udskriv    |   Læs op   |   A-Å   |   Lectio


Du er her: Forside > Undervisning > Fagene : Psykologi

Psykologi

Psykologi er menneskekundskab. Og som sådan repræsenterer psykologien en viden som alle elever og kursister bringer med i skolen. Langt de fleste har en nysgerrighed efter at forøge denne viden om sig selv og om andre. Det er som aldrig før nødvendigt at kunne navigere hensigtsmæssigt i sociale sammenhæng, herunder arbejdsmæssige forhold; og i det hele taget i globaliseringen. Derfor er mange elever og kursister interesseret i faget psykologi.

På Stenhus er der følgende måder du kan få undervisning i psykologi:

Gymnasiet:
Studieretningsfag på C-niveau med 2,5 timer pr uge i 2g i studieretningen
Engelsk A, Samfundsfag B, Psykologi C
Ca. 1/3 af eleverne opgraderer faget til B-niveau med 5 timer pr uge i 3g.

Valgfag på C-niveau i 2g eller 3g, med 3 timer pr uge.

HF:
Valgfag i 2hf på C-niveau
Valgfag i 2HF på B-niveau

Den psykologi der undervises i er videnskaben psykoloig, med sine rødder og metoder fra både det humanistiske, det samfundsfaglige, og naturvidenskabelige fakultet. Det er videnskaben om, hvordan mennesker sanser, tænker, lærer, føler, handler og udvikler sig universelt og under givne omstændigheder.

Faglige mål:
Psykologien skal primært beskæftige sig med det normaltfungerende menneske dvs. den sunde psyke.
Du skal kunne forholde dig kritisk til centrale psykologiske teorier ogkunne udvælge og anvende psykoloigsk viden på konkrete problemstillinger.
Du skal ligeledes kunne demonstrere kendskab til fagets forskningsmetoder og etiske problemstillinger i psykologisk forskning.

Psykologi på C-niveau

Fagets indhold: I psykologi arbejder man med 4 hovedemner:

  • Socialpsykologi: Hvordan mennesker fungerer i grupper, om gruppepres, stereotyper og fordomme, kommunikation, kulturelle forskelle.

  • Udviklingspsykologi: Menneskets udvikling gennem hele livet, betydningen af arv, miljø og kultur, omsorg/omsorgssvigt og familiens betydning for udvikling, herunder betydningen af sårbarhed contra modstandsdygtighed.

  • Kognition og læring: Psykologiske, sociale og kulturelle forholds betydning for læring, intelligens, motivation og hukommelse samt tænkningens betydning for menneskets forståelse af omverdenen.

  • Personlighed og identitet: Identitet og personlighed, individuelle forskelle i livsstil, håndtering af arbejde og stress.
Undervisningsformer: Undervisningen er organiseret i temaer, og arbejdsformerne veksler mellem det lærerstyrede og det mere selvstændige arbejde. Udover teorigennemgang er der casearbejde, klassediskussioner samt diskussion af film og dokumentarudsendelser.

Psykologi på B-niveau:
Fagets indhold: I psykologi arbejder man med 4 hovedemner:
  • Socialpsykologi: Hvordan mennesker fungerer i grupper, om gruppepres, stereotyper og fordomme, kommunikation, kulturelle forskelle.

  • Udviklingspsykologi: Menneskets udvikling gennem hele livet, betydningen af arv, miljø og kultur, omsorg/omsorgssvigt og familiens betydning for udvikling, herunder betydningen af sårbarhed contra modstandsdygtighed.

  • Kognition og læring: Psykologiske, sociale og kulturelle forholds betydning for læring, intelligens, motivation og hukommelse samt tænkningens betydning for menneskets forståelse af omverdenen.

  • Personlighed og identitet: Identitet og personlighed, individuelle forskelle i livsstil, håndtering af arbejde og stress.

Undervisningsformer: Undervisningen er organiseret i temaer, og arbejdsformerne veksler mellem det lærerstyrede og det mere selvstændige arbejde. Udover teorigennemgang er der casearbejde, klassediskussioner samt diskussion af film og dokumentarudsendelser.

Eksamen: Eksamen er en mundtlig synopsiseksamen. der udleveres en række tekster med psykologisk indhold i overensstemmelse med de temaer du har arbejdet med i løbet af året. Du har så 24 timer til at udarbejde en problemformulering, og besvare denne. Besvarelsen tager med evaluering 30 minutter. Den første tredjedel af tiden fremlægger du dine resultater, og den resterende tid er en uddybende samtale med lærer og censor.
Eksamen er individuel, men der er mulighed for gruppeforberedelse.

11-01-2012

e-mail til: kontakt@stenhus-gym.dk | SE 29554188 | EAN 5798000558212 | UVM 315014
© Stenhus Gymnasium og HF 2008 | Stenhusvej 20, 4300 Holbæk | tel. 59436465 | Om hjemmesiden