Kontakt   |   English    |   Udskriv    |   Læs op   |   A-Å   |   Lectio

Du er her: Forside > Undervisning > Fagene : Oldtidskundskab

Oldtidskundskab

Oldtidskundskab er obligatorisk i gymnasiet. Timerne er placeret i 2.g (evt.3.g) med 3 timer om ugen
Oldtidskundskab er et tilvalgsfag på HF. Faget kan vælges i 2. HF med 3 timer om ugen.

HVAD GÅR OLDTIDSKUNDSKAB UD PÅ?

Den græsk-romerske litteratur og kunst har overlevet i ca. 2000 år, hvilket i sig selv viser, at oldtidens tekster og monumenter har stor værdi. Samtidig giver de også den grundlæggende viden om vore historiske og kulturelle forudsætninger, der gør, at man bliver bedre til at forstå den europæiske - og derved også den danske - litteratur, videnskab, filosofi, billedkunst og arkitektur.

Oldtidskundskab giver en bred kulturhistorisk indsigt. Et helhedsbillede af den græsk-romerske oldtidskultur giver basis for fundamentale overvejelser over menneskets muligheder og begrænsninger såvel i oldtiden som i senere europæisk kultur og i moderne tid.

HVAD BESKÆFTIGER MAN SIG MED I OLDTIDSKUNDSKAB?

Viden om oldtidens Grækenland og Romerriget erhverves dels gennem læsning af centrale græske og romerske oldtidstekster i oversættelse og dels gennem studiet af arkæologisk materiale. Der tages udgangspunkt i både antikke og moderne tekster og problemstillinger.

  • I de fortællende digte, Iliaden og Odysséen og Æneiden, møder man første gang de græsk-romerske guder og helte i krig og kærlighed. Mange aspekter af disse værker genfindes i Dantes Divina Comoedia og i Holbergs Peder Pårs.

  • To af de hyppigst læste dramaer er tragedien om Ødipus, der slår sin far ihjel og gifter sig med sin mor, en myte Freud brugte ca.1900 - og Medea, der hævner sig på sin utro mand ved at dræbe deres fælles børn. Dramaerne kan perspektiveres med Pantomimer, Shakespeare, Moliére, Holberg og Schiller m.fl., der bruger oldtidsteatrets form og/eller mytologiske indhold.

  • Platon har Sokrates som hovedperson i de fleste af sine værker, f.eks. i Forsvarstalen, som er en retssag i Athen, der ender med Sokrates henrettelse. Symposion er et filosofisk drikkegilde, hvor deltagerne definerer kærlighed, og i Staten redegør Platon for sine tanker om etik, politik, pædagogik og erkendelseslære. Med Platon og Aristoteles skabes der baggrund for at forholde sig til senere tiders store filosofiske, videnskabelige og politiske spørgsmål.

  • Kunst: Man studerer enten templer, hvor man ved en ekskursion til København kan se på de mange nyklassicistiske bygninger fra 1800-tallet - eller også følger og analyserer man udviklingen i menneskefremstilling på vasebilleder eller i skulptur. Bertel Thorvaldsens idé om de klassisk-hvide marmorstatuer er nu revideret, fordi man ved kemiforskning har bevist, at statuerne var bemalede med kraftige farver.

HVORDAN ARBEJDES DER I OLDTIDSKUNDSKAB?

Der er kursusforløb med vægt på læsning af de antikke tekster med klasseundervisning og gruppe- og pararbejde, men der er også mere projektorienterede forløb, hvor man tager udgangspunkt i bestemte problemstillinger, og her arbejdes der også med elevforedrag, film, museumsbesøg, og IT bruges til søgning, Powerpointpræsentationer og virtuel undervisning. Oldtidskundskab er velegnet til et samarbejde med andre fag, bl.a. religion, fordi faget er indgangsvinklel til mange problemstillinger.

Eksamen:

Man kommer op i 1) et tekststykke på max. halvanden side fra de tekster, der er blevet gennemgået, og 2) enten en ukendt efterantik tekst på 2-5 sider eller et monument, ukendt eller gennemgået. Hovedvægten lægges på det gennemgåede tekststykke.

Mange museer m.m. er tilgængelige på nettet.

25-05-2009

e-mail til: kontakt@stenhus-gym.dk | SE 29554188 | EAN 5798000558212 | UVM 315014
© Stenhus Gymnasium og HF 2008 | Stenhusvej 20, 4300 Holbæk | tel. 59436465 | Om hjemmesiden