Kontakt   |   English    |   Udskriv    |   Læs op   |   A-Å   |   Lectio


Du er her: Forside > Undervisning > Fagene : Matematik

Matematik

Faget matematik er et vigtigt redskab inden for mange områder heriblandt naturvidenskab, teknologi, medicin, økonomi og samfundsvidenskab. Matematikken gør os i stand til at forstå mange forhold i verden omkring os – også i dagligdagen spiller matematikken en væsentlig rolle. Forståelsen af matematik udgør især en betydelig rolle i tilegnelsen af de naturvidenskabelige fags indhold.

I matematikundervisningen lægges der stor vægt på løsning af opgaver, da dette er en afgørende støtte for tilegnelsen af matematiske begreber og metoder.

Løsning af opgaver foregår blandt andet ved hjælp af CAS-lommeregnern TI-Nspire (på B og A-niveau) og den tilhørende software, hvorfor det er meget vigtigt at anskaffe sig en sådan ved studiestart (se afsnit om lommeregner).

Matematik C er obligatorisk for alle elever
på STX og HF, mens matematik B og A kan læses som studieretningsfag eller som valgfag.

På HF kan der ikke vælges matematik på A-niveau.

Matematikgruppe

Matematik C
Matematik C arbejder med følgende områder:
- Ligningsløsning
- Lineære funktioner
- Beregninger i vilkårlige trekanter
- Eksponentielle sammenhænge og potenssammenhænge mellem variable
- Statistik

Matematik B
Matematik B bygger på undervisningen i matematik C og arbejder derudover med følgende områder:
- Differentialregning
- Optimering
- Integralregning
- Statistik
- Modellering

Matematik A
Matematik A bygger videre på undervisningen i matematik B og arbejder med områderne:
- Differentialregning
- Integralregning
- Plangeometri og rumgeometri
- Lineære differentialligninger af 1. orden og logistiske differentialligninger

På alle tre niveauer arbejdes der desuden med supplerende stof, hvilket afhængig af niveau bl.a. kan være matematik-historiske forløb, sandsynlighedsteoretiske modeller, ræsonnement og bevisførelse.

Eksamen
Matematik C afsluttes med en mundtlig eksamen. På HF dog også med en skriftlig eksamen.


Matematik B og A afsluttes med en skriftlig og mundtlig eksamen.

 

Matematik

Angående køb af lommeregnere
Matematikfaggruppen anbefaler TI-30 X Pro MultiView til stx-C og hf-C.

Til hf-B, stx-B og stx-A anbefaler vi TI-nspire-softwaren og TI-30 X Pro MultiView som supplement.

Ønsker A og B-niveau-eleverne at købe en TI-nspire CX CAS lommeregner i stedet for TI-30 X Pro MultiView, skal de være velkomne til det og i så fald være opmærksomme på, at softwaren følger med ved køb af lommeregneren.

Har man ikke adgang til en bærbar pc, anbefaler vi, at A og B-niveau-elever køber en TI-nspire CX CAS lommeregner.

På alle niveauer vil vi fremover lade det være op til eleverne at vælge mellem softwarelicens eller håndholdt lommeregner, og de må også selv bestemme, hvor de køber deres lommeregner og/eller software. Vi vil altså ikke længere indgå en aftale med Storkfeldt i Ahlgade.

TI-30 X Pro MultiView

TI-Nspire CX CAS

08-08-2013

e-mail til: kontakt@stenhus-gym.dk | SE 29554188 | EAN 5798000558212 | UVM 315014
© Stenhus Gymnasium og HF 2008 | Stenhusvej 20, 4300 Holbæk | tel. 59436465 | Om hjemmesiden