Kontakt   |   English    |   Udskriv    |   Læs op   |   A-Å   |   Lectio

Du er her: Forside > Undervisning > Fagene : Idræt

Idræt

Idræt

Faget idræt
Idræt er obligatorisk (c-niveau) i alle 3 år. Idræt kan desuden vælges som studieretningsfag eller som valgfag i 3g på B-niveau.

Obligatorisk idræt tager udgangspunkt i den fysiske aktivitet, men inddrager også teori fra de natur- og sundhedsvidenskabelige samt de humanistiske og samfundsvidenskabelige områder. Gennem en alsidig idrætsundervisning opnås grundlæggende idrætslige færdigheder og indsigt i kroppens bevægelsesmuligheder, men også viden om den sundhedsmæssige betydning af og forudsætningerne for at være i en god fysisk form; idrættens placering og dens betydning i en samfundsmæssig og kulturel sammenhæng samt en bred forståelse for idrættens bidrag til udviklingen af personlig identitet og social kompetencer.

I idræt vil du blive udfordret på andre områder end du bliver I de andre fag, du har i gymnasiet. I løbet af de 3 år bliver du præsenteret for mange sjove, hårde, lærerige og udfordrende oplevelser, hvor det er bevægelsen og kroppen, der er i centrum.

For at tilgodese et alsidigt idrætsbillede tilrettelægges undervisningen over de 3 år således, at mindst 25 % af undervisningen udgøres af hvert af de 3 områder:

a) tekniske og taktiske færdigheder indenfor boldspil
b) koreograferede og fri bevægelser til musik og lyd
c) tekniske færdigheder indenfor øvrige klassiske og nye idrætter

Det lyder måske ikke så sjovt, men det ER det. Gennem alsidig idrætsundervisning vil du opleve glæden ved at bevæge dig og derigennem motiveres til fortsat fysisk aktivitet.

Hvordan er undervisningen organiseret?

Idræt i 1g

1g´s idrætsaktiviteter tilrettelægges i vid udstrækning af holdets idrætslærere – typisk fokuseres der på grundlæggende krops- og boldbeherskelse, rytmefornemmelse og grundlæggende principper for træning.

Et typisk forløb kunne se sådan ud:

Idræt1

Aug. – sept.: atletik, løb, tests

Okt. – dec.: kropsbasis, rytmisk,
gymnastik, dans, lancier

Jan. – feb.: boldbasis, volleyball eller andre boldspil

Marts – maj: grundtræning, slagbold, fodbold eller fysiske lege.

Et idrætshold består som regel af 2 klasser, hvortil der er knyttet 3 lærere. En del af året vil I være grupperet i 3 hold, der hver følger 1 idrætslærer, en del af året vil undervisningen foregå integreret – hele holdet sammen.

Teori af såvel fysiologisk som humanistisk/samfundsmæssig art integreres i den praktiske idrætsundervisning.

Idræt i 2g
Idrætsundervisningen i 2g tilrettelægges i stigende grad i samarbejde med eleverne under hensyntagen til alsidighedskravet.

I 2g skal du som gruppearbejde udarbejde og gennemføre et opvarmningsprogram til musik, som skal afprøves sammen med resten af holdet. Du kan læse mere om opvarmningsopgaven her på siden under forløb, opvarmningsopgaven.

Idræt i 3g
Idrætsundervisningen i 3g tilrettelægges ligeledes i samarbejde med eleverne, under stadig hensynstagen til kravet om alsidighed.

Idræt2 Idræt3

I begyndelsen af året og frem til efterårsferien arbejdes med et individuelt eller gruppebaseret træningsprojekt, hvor du skal planlægge og gennemføre dit eget træningsprogram. Træningsprojektet kan enten tage udgangspunkt i en idrætsspecifik forbedring eller i en personlig sundhedsprofil. Efter træningsprojektet afleveres en skriftlig rapport. Du kan læse mere om træningsprojektet her på siden under forløb, træningsprojektet.

Idræt B
Idræt B er for dig der er vild med idræt og som gerne vil opnå en større idrætsteoretisk viden indenfor det natur- og sundhedsvidenskabelige, såvel som det humanistiske og samfunds-videnskabelige område.

Undervisningen tilrettelægges som tematiserede forløb, hvor teori og praktik så vidt muligt kobles sammen i den konkrete idrætspraksis. Ca. halvdelen af timerne er teori, mens den anden halvdel er praktik. Hvilke temaer der arbejdes med bestemmes i samarbejde med holdet – dog vil der maksimalt kunne gennemføres 5 tematiske forløb – under hensyn til kravet om alsidighed.

Et forløb kunne se sådan ud:

Aug. – okt.:
Friluftsliv – f.eks. adventurerace bestående af orienteringsløb, transportløb, mountainbike, klatring, svømning i åbent vand samt div. små samarbejdsøvelser.

Herunder: grundlæggende træningsfysiologi og træningsprincipper, livredningsteori, orienteringsteori (kort og kompaslæsning), adventuresport som idræt af tiden (identitet, organiseret/uorganiseret idræt) m.v.

Idræt bål

Okt. - Dec:
Basketball – tekniske og taktiske færdigheder indenfor basketball
Herunder: anatomi og biomekanik – muskeltræning, basket i DK/USA, teambuilding, coaching.

Jan. – marts.:
Dans – performance: f.eks. ny dans, streetdance og kontaktimprovisation.
Herunder: koordination og bevægelighedstræning, rytmelære, Labans bevægelsesanalyse, koreografiske redskaber, improvisationsværktøjer, dansens historie, streetkultur m.v.

Marts – maj:
Kampsport og slåskultur – selvforsvar
Herunder: Arbejdskravsanalyse, funktionel træning (anaerob træning (hurtighed-, hurtigheds-udholdenhedstræning), grundtræning, kampfilosofi, mentaltræning m.v.

Da der er mange flere timer til rådighed på Idræt B – er det også muligt at samle nogle timer til at tage på forskellige ekskursioner/ture. Dette giver mulighed for at få nogle oplevelser ud over den sædvanlige idrætsundervisning på skolen f.eks. klatring, sejlads, Gerlev legepark m.v.

Som led i undervisningen indgår ligesom på c-niveauet, at eleverne skal udarbejde og gennemføre grundtrænings- og opvarmningsprogrammer samt forbedre egen træningstilstand gennem udvalgte træningsforløb.

Det forudsættes at eleven behersker alsidige og grundlæggende idrætslige færdigheder (c-niveau) samt udvalgte idrætter på et højere niveau.

I teoriforståelse opnås grundlæggende viden om træningslære og arbejdsfysiologi, og eleverne skal kunne analyse og reflektere over idrættens kulturelle og samfundsmæssige værdier.

Idræt klatring

Lærerplaner:

Læreplan: Idræt C, stx

Læreplan: Idræt C, HF

Læreplan: Idræt B, stx/HF

Studieretning: Idræt B, Matematik B, Biologi A

Regler i forbindelse med idrætsundervisningen

 • Kom til tiden – alle skal være omklædt senest 10 minutter efter timestart. For sent fremmøde giver 1 times fravær. Kom selv og bliv krydset af – ellers 2 timers fravær.
 • Vær omklædt – i passende idrætstøj og ordentlige idrætssko (indendørs- eller udendørssko) ellers får du fravær.
 • Medbring vandflaske – der holdes ikke vandpauser i idrætstimerne, så hav altid en vandflaske med.
 • Lovligt fravær – gives kun ved synlig skade eller lægeerklæring

Fritagelse fra idræt

Karakterer:
Bilag 28 – idræt C, Stx, juni 2007
Bedømmelseskriterier for idrætskarakteren:

Fokusområde fysisk aktivitet

 • beherskelse af grundlæggende idrætslige færdigheder og funktionelle bevægelser
 • beherskelse af udvalgte alsidige idrætsdiscipliner og aktivitet inden for følgende genrer:
 • tekniske og taktiske færdigheder i forskellige former for boldspil
 • koreograferede og frie bevægelser til musik og lyd
 • tekniske færdigheder inden for klassiske og nye idrætter
 • evne til at arbejde selvstændigt og indgå i samarbejdsrelationer.

Fokusområde teoriforståelse

 • evne til at koble teori, praktik og træning.

Fokusområde træning

 • fysisk formåen
 • planlægning og gennemførelse af opvarmnings- og grundtræningsprogrammer
 • planlægning, gennemførelse og selv-evaluering af træningsprojektet i 3.g.

Frivillig idræt
Ud over de faste timer på skemaet tilbyder skolen frivillig idræt efter skoletid, hvor alle er velkomne til at deltage i den idrætsgren de har særlig interesse i, men ikke nødvendigvis er særlig dygtige til.
I skoleåret 2009/2010 tilbyder Stenhus følgende discipliner: håndbold, fodbold, basket, volley og badminton.

Idrætsbegivenheder
Idrætsdag for alle 1g, se billedserie af dagen.

Volleyturnering

Gallashow - På Stenhus Gymnasium og HF har vi en årlig tilbagevendende begivenhed: Stor gallafest med gallashow/musical. Et overdådigt miks af sang, musik, drama og dans. Så hvis du går med en lille performer eller koreograf i maven – så har du muligheden for at slippe ham/hende løs her.

Forløb:
Træningsprojektet

 • Træningsprojektkompendium
 • Ressourcerum

Opvarmning

 • Opvarmningsopgaven
 • Ressourcerum

Andre nyttige links

Sundhedsprofiler.dk

 

22-01-2010

e-mail til: kontakt@stenhus-gym.dk | SE 29554188 | EAN 5798000558212 | UVM 315014
© Stenhus Gymnasium og HF 2008 | Stenhusvej 20, 4300 Holbæk | tel. 59436465 | Om hjemmesiden