Kontakt   |   English    |   Udskriv    |   Læs op   |   A-Å   |   Lectio

Du er her: Forside > Undervisning > Fagene : Historie

Historie

I gymnasiet har alle historie som A fag. Det kan ikke fravælges eller opgraderes til højere niveau. Fra 1.ste til 3.det semester har man to ugentlige timer, de resterende semestre 3 ugentlige timer. Faget slutter med eksamen.

Historie har fået en kanon, det vil sige at vi skal arbejde med centrale begivenheder, perioder og udviklingslinier i såvel Danmarks historie som Verdenshistorie fra oldtiden til nutidens globale Verden.

Historie har fået en central rolle som faget der skal skabe helhed og sammenhæng i gymnasieforløbet. Der vil blive arbejdet sammen med de andre fag i de enkelte forløb.

Målet med undervisningen er dels, at du får en viden om centrale begivenheder og udviklingslinier i Danmarks historie og dets placering i såvel Europas som Verdens historie, dels at du udvikler dig til et selvstændigt tænkende menneske, der ser kritisk på det omgivende samfund.

Der skal ikke skrives en selvstændig 3.g opgave i historie, men faget kan indgå i den store tværfaglige projektopgave i 3g.

25-05-2009

e-mail til: kontakt@stenhus-gym.dk | SE 29554188 | EAN 5798000558212 | UVM 315014
© Stenhus Gymnasium og HF 2008 | Stenhusvej 20, 4300 Holbæk | tel. 59436465 | Om hjemmesiden