Kontakt   |   English    |   Udskriv    |   Læs op   |   A-Å   |   Lectio

Du er her: Forside > Undervisning > Fagene : Engelsk

Engelsk

I vores globaliserede verden spiller engelsk en stor rolle og et godt kendskab til engelsk sprog er væsentligt. Når du læser engelsk i gymnasiet og på HF, opnår du en evne til at forstå og anvende det engelske sprog. Samtidig bibringer arbejdet med engelsksprogede tekster viden om samfundsforhold og kultur, specielt i de engelsksprogede lande, men også globalt.

Engelsk indgår som obligatorisk fag i alle studieretninger i gymnasiet og læses på A- eller B- niveau. HF på Stenhus har generelt engelsk på B-niveau med A-niveau som en valgfagsmulighed.

Dit valg af studieretning bestemmer i første omgang, om engelsk er på A- eller B- niveau.

Engelsk indgår på A- niveau i følgende studieretninger på Stenhus
Sproglige:
Engelsk A, tysk fortsætter A, samfundsfag B
Engelsk A, fransk begynder A, samfundsfag B
Engelsk A, spansk begynder A, samfundsfag B
Engelsk A, fransk begynder A, tysk fortsætter B
Engelsk A, spansk begynder A, tysk fortsætter B

Samfundsvidenskab:
Engelsk A, samfundsfag B, psykologi C

Musik/kunstnerisk:
Musik A, engelsk A, filosofi C

I de øvrige studieretninger indgår engelsk på B- niveau, men i flere studieretninger er det muligt at hæve engelsk til A- niveau i 3.g. Vores hjemmeside kan give dig et overblik over de forskellige studieretninger, vi udbyder: www.stenhus.dk

På både A- og B -niveau, i gymnasiet såvel som på HF, tilrettelægges undervisningen omkring emner. Der arbejdes med forskellige teksttyper indenfor emnet, også med billeder og film. Gennem tekstarbejdet trænes evnen til at analysere og fortolke og perspektivere til samfundsmæssige, kulturelle og historiske sammenhænge.

I arbejdet med teksttyper og udtryksformer trænes både den skriftlige og mundtlige sprogfærdighed således at du får trænet din forståelse af engelsk og oparbejdet et varieret ordforråd, og således bliver i stand til at udtrykke dig nuanceret om alment kendte og faglige emner.

På engelsk A- niveau bliver væsentlige litteraturhistoriske strømninger behandlet, blandt andet læses uddrag af værker af Shakespeare. Desuden lægges her en større vægt på den skriftlige og mundtlige udtryksfærdighed, således at du opnår en evne til at kunne forstå forholdsvis komplekst engelsk og bliver i stand til at udtrykke dig flydende og korrekt, også i længere velstrukturerede fremstillinger.

Engelsk arbejder sammen med andre fag i gymnasiet og HF, især engelsk som studieretningsfag indgår i et net af tværfaglige forløb.

16-1-2012

e-mail til: kontakt@stenhus-gym.dk | SE 29554188 | EAN 5798000558212 | UVM 315014
© Stenhus Gymnasium og HF 2008 | Stenhusvej 20, 4300 Holbæk | tel. 59436465 | Om hjemmesiden