DHO

Dansk-historie-opgaven (DHO) skrives i 1g, typisk i maj eller juni. Eleverne har skrivefri i 1 uge, og opgaven afleveres den sidste dag i perioden.

SRO

Studieretningsopgaven (SRO) skrives i begyndelsen af 4. semester, altså forårssemestret i 2g. Eleverne har skrivefri i 3 dage, og opgaven afleveres den tredje dag.

AT

Som afslutning på faget Almen Studieforberedelse (AT) skriver 3g eleverne AT-opgave i forårssemestret i 3g. Opgaven udsendes af Undervisningsministeriet i januar. Der skal afleveres en synopsis, der herefter danner grundlag for den mundtlige eksamen i AT.

Se mere under AT

SRP

Studieretningsprojekt (SRP) skrives i december i 3g. Eleverne har i 2 uger fri fra normal undervisning. Studieretningsprojektet skrives indenfor 2 fag.

I løbet af november afklarer eleverne sammen med deres lærere, hvilket fag og emne opgaven skal omfatte. Endelig problemformulering udarbejdes af lærerne og udleveres til eleverne ved skriveperiodens start.

SRP'en skal afleveres sidste skoledag inden jul.

 

SRP på KU, DTU eller andet?

I forbindelse med SRP-opgaven inviterer flere universiteter gymnasie-elever indenfor.

I 2009 deltog f.eks. Camilla og Sabrina fra 3u i 3 dages intensive kemiøvelser på Kemisk Institut på Københavns Universitet sammen med 15 andre udvalgte gymnasieelever fra hele landet.

Du kan læse mere om mulighederne på de forskellige universiteters hjemmeside.