Fra 9. eller 10. klasse

Hvis du er interesseret i at blive elev på Stenhus Gymnasium & HF, skal du søge optagelse via din skole og din uddannelsesvejleder. Ansøgningsfristen er altid den 1. marts.

Optagelsen sker elektronisk via optagelse.dk, og dine forældre skal skrive under med digital signatur eller NemId. Vil du vide mere om optagelsesproceduren, skal du kontakte din uddannelsesvejleder.

Sports College

Ønsker du optagelse på Stenhus Basketball College, Badminton College, Fodbold College, Tennis College eller Håndbold College, skal du være opmærksom på, at fristen for ansøgning til skoleåret 2018/19 er 12. januar 2018. Vær også opmærksom på det særlige ansøgningsskema, der skal bruges.

Efter ansøgningsfristen vil der være try-outs lørdag den 3. februar 2018, hvorefter du får endelig besked, om du er optaget på Sports College.

Du skal også søge optagelse via optagelse.dk inden 1. marts, selv om du har søgt optagelse på en af skolens Sports College discipliner.

Drama College

Ønsker du optagelse på Drama College skal du udfylde og sende ansøgningsskema inkl. bilag senest 29. januar 2017 til gertmj@holb.dk eller til Teatret Fair Play, att. Holbæk Drama College, Borchsvej 3, 4300 Holbæk OG søge ind på Stenhus Gymnasium via optagelse.dk senest 1. marts 

Den 25. februar 2017 afholdes audition og personlige samtaler - og herefter får du besked, om du er optaget på Drama College.

Pre-IB & IB

Ved ansøgning til Pre-IB og IB skal benyttet et særligt ansøgningsskema - se mere her. Ansøgere fra det danske uddannelsessystem skal desuden ansøge via optagelse.dk. Ansøgningsfristen er 1. marts.

Såfremt man ikke optages på Pre-IB eller IB, videresendes ansøgningen automatisk til den skole, man har ønsket som næste prioritet, dvs. du bliver behandlet på lige fod med alle andre ansøgere til de danske ungdomsuddannelser.

Hvis du ikke går i skole

Er du ikke skolesøgende i foråret i det år, du ønsker at starter (f.eks. pga. udlandsophold), skal du gå ind på optagelse.dk og sende din ansøgning. I dette tilfælde er ansøgningsfristen 15. marts.

Optagelseskrav

Efter gymnasiereformen gælder nye vilkår for optagelse på STX og HF. Reglerne er fastsat i "Lov om gymnasiale uddannelser", vedtaget 27. december 2016. Se boksen i højre side for mere info om optagelseskrav.

Ansøgning EFTER ansøgningsfristens udløb

Søger du optagelse efter den 15. marts er du ikke garanteret optagelse.

Du vil komme på en venteliste og vi vil kontakte dig hurtigst muligt, når og hvis vi har en plads ledig.

Hvornår får jeg besked om optagelse?

Ultimo april udsendes breve om optagelse, mens nærmere information om skolestart og hvilken klasse, du skal starte i, udsendes umiddelbart inden sommerferien. Brevene kommer kun i din e-Boks.

Fordeling af elever

På Region Sjællands hjemmeside: Fakta om fordeling af ansøgere kan du læse mere om, hvilke kriterier, der lægges til grund, når der er behov for at fordele elever mellem gymnasierne.

Transporttiden indgår i disse kriterier, læs her hvordan din transporttid vurderes.

Ønsker du at klage over afgørelsen, kan du her læse klagevejledningen.

Databeskyttelse og optagelse

Når du søger optagelse på Stenhus Gymnasium får vi adgang til dine personlige data som led i behandling af din ansøgning. Du kan læse mere om, hvordan dine data behandles i dokumentet:

Orientering om behandling af personoplysninger i forbindelse med ansøgning om optagelse.