Der indkaldes hermed i henhold til vedtægtens § 9 til ordinær generalforsamling i Stenhus Idræts Klub onsdag den 28. august 2019 kl. 21.00.

Dagsorden

1) Valg af dirigent og referent

2) Bestyrelsens beretning for det forløbne år

3) Forelæggelse af det reviderede regnskab for det forløbne år til godkendelse

4) Forelæggelse af bestyrelsens budgetforslag for det kommende år til godkendelse

5) Fastsættelse af kontingent

6) Behandling af indkomne forslag

7) Valg af formand (i lige år)

8) Valg af kasserer (i ulige år)

9) Valg af sekretær (i ulige år)

10) Valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer

11) Valg af to suppleanter til bestyrelsen

12) Valg af revisor og revisorsuppleant

13) Eventuelt

 

 

Stenhus Sports College har en idrætsklub for alle, der ønsker at støtte de forskellige Sports College discipliner, der findes på Stenhus Gymnasium. Medlemskab koster 100 kr. Du bliver medlem ved at udfylde og indsende denne indmeldelsesblanket.