Efter en dejlig solrig sommer er der knastørt overalt. Det gælder også her på Stenhus Gymnasium – græsset, buskene og træerne er gule af mangel på vand. Det betyder, at al brug af åben ild er helt uforsvarlig. Selv den mindste gnist eller et cigaretskod kan antænde en større brand, der i løbet af kort tid kan brede sig med lynets hast til ikke bare skolen, men Holbæk Lilleskole, Stenhus Kostskole og Stenhusparken.

Det er helt tydeligt at se på de mange cigaretskod, at der ryges rigtig mange steder rundt om skolen, og at alle cigaretter skoddes på jorden – selv oppe ved Stenhusvej bruges askebægrene ikke.

Derfor er al rygning midlertidigt forbudt i skoletiden, både på skolens område og udenfor skolen..

Jeg vil godt bede alle om at være med til at sørge for, at det midlertidige rygeforbud overholdes, så vi undgår at mange menneskers liv kommer i fare.

Det er selvfølgelig indlysende, at vi vil reagere meget kraftigt på overtrædelser af det midlertidige rygeforbud; men jeg håber, at alle kan forstå, at menneskers liv er vigtigere end at ryge.

Vi vil senere sammen med elevrådet, hvad rygepolitikken fremover skal være, og hvordan vi får den overholdt (som alle ved er det jo ikke tilladt at ryge på skoler.

Med venlig hilsen

Per Farbøl
Rektor