Hvert skoleår har vi 5-6 gæsteelever, der går på Stenhus Gymnasium & HF. Primært kommer eleverne fra organisationer, men indimellem kommer også elever, der er privat indkvarteret hos familier i lokalområdet.

Gæsteeleverne kommer fra hele verdenen, og vi har i de senere år haft gæsteelever fra: flere europæiske lande, USA, Mellem- og Sydamerika samt Kina.

Rektor godkender optagelse af gæsteelever.

Gæsteeleverne går i en klasse, hvis skema de følger i et nærmere aftalt omfang. Derudover deltager de i et særligt dansk-sprogligt forløb.

Kontaktperson for gæsteeleverne er Camilla Lorentzen Nielsen, ni@stenhus.gym.dk