Åbent Hus

Vi holder Åbent Hus mandag den 21. januar 2019 for alle interesserede  - både for jer, der skal vælge uddannelse og for jeres forældre. Kom forbi og hør mere om vores 3 uddannelser: STX og HF samt den internationale IB-uddannelse. Åbent Hus starter kl. 19.30 og slutter kl. 21.30.

Omkring 100 lærere og elever vil på aftenen stå parat til at svare på alle spørgsmål, hvad enten det er de meget faglige forhold, du vil vide mere om - eller det bare handler om at høre mere om, hvordan hverdagen er, når man går på Stenhus.

Åbent Hus - mini!

I forbindelse med Try-out for Sports College åbner skolen igen dørene til et "Åbent Hus - mini!" lørdag den 2. februar 2019 fra kl. 12 til kl. 14.

Der er ved dette arrangement mulighed for information om vores 3 uddannelsesretninger STX, HF og Pre-IB/IB, samt for at få en rundvisning af vore dygtige elevguider.

Folder 2018-19

Download vores folder med information om STX, HF og IB ved start i august 2018. Folderen udleveres desuden ved Åbent Hus og ved Åbent Hus - mini!

Ny folder for 2019/20 forventes klar i november 2018.

Åbent hus 2018

Vi holdt Åbent Hus den 22. januar 2018 kl. 19.30-21.30 for alle jer, der overvejer at starte på Stenhus Gymnasium til august 2018 - og for jeres forældre. Omkring 500 personer benyttede sig af chancen for at få indblik i skolens hverdag og fysisk rammer - og et overblik over uddannelsesmulighederne.

Aftenen indledtes med en kort velkomst ved rektor Per Farbøl, og herefter var skolen omdannet til en livlig markedsplads, hvor vi præsenterede alle vores uddannelsestilbud, studieretninger og fag. Skolen summede af aktivitet - og der var både elever, lærere og studievejledere til stede, parate med svar på alle spørgsmål.

Vi havde på aftenen særlige elevguider, der gerne gav en rundvisning - eller bare hjalp med at finde vej til lige netop det, der særligt interesserede dig. I caféområdet var der mulighed for en kop gratis kaffe/te og kage, og da der var åbent til både klasselokaler, auditorium, biograf, musiklokaler, styrketræningslokale m.m. var der god mulighed for at få et indtryk af skolens fysiske faciliteter.