Åbent hus 2018

Vi holder igen ordinært Åbent Hus den 22. januar 2018 kl. 19.30-21.30 for alle, der er interesserede i at starte på Stenhus Gymnasium til august 2018 - og for deres forældre. Tilmelding er ikke nødvendigt - bare mød op!

Vi præsenterer alle vores uddannelsestilbud, studieretninger og fag, skolen summer af aktivitet - og der er både elever, lærere og studievejledere til stede, parate med svar på alle dine spørgsmål.

Åbent Hus - mini!

I forbindelse med Try-out for Sports College åbner skolen igen dørene til et "Åbent Hus - mini!" lørdag den 3. februar 2018 fra kl. 12 til kl. 14.

Der er også ved dette arrangement mulighed for information om vores 3 uddannelsesretninger STX, HF og Pre-IB/IB, men der er tale om et arrangement i langt mindre målestok end vores egentlige Åbent Hus.

Folder 2017-18

Download vores folder med information om STX, HF og IB ved start i august 2017. Folderen udleveres desuden ved Åbent Hus og ved Åbent Hus - mini!

Folder 2018-19 forventes klar ultimo november 2017.

Åbent Hus 2017

Stenhus Gymnasium holdt Åbent Hus mandag den 23. januar 2017 kl. 19.30 - 21.30 for kommende elever og deres forældre. Aftenen startede med velkomst fra rektor Per Farbøl og et kornummer med nogle af skolens musikelever.

Både nuværende elever samt lærere og studievejledere stod klar til at svare på spørgsmål, og der var rundt om på skolen gang i alt fra teaterforestillinger til fysik- og kemiforsøg, og i sportshallen var der fuld aktivitet ved Sports College eleverne.

I caféområdet var der mulighed for en kop gratis kaffe/te og kage.

Arrangementet slog i år alle rekorder, da omkring 620 personer benyttede sig af chancen for at høre mere om de 3 forskellige uddannelser STX, HF og IB samt om det sociale miljø på skolen. Det var tydeligt at mærke, at den nye gymnasiereform med ændringer for både STX og HF,  gav anledning til mange spørgsmål i løbet af aftenen.

Endelig var det også en rigtig god mulighed for at få kigget nærmere på skolens fysiske rammer, da der var åbent til både klasselokaler, auditorium, biograf, musiklokaler, styrketræningslokale m.m.

Se denne lille video på vores facebookside og få et indtryk af den overvældende interesse.